Ο καιρός στο Ηράκλειο Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Πηγή: https://www.accuweather.com/