Ο καιρός στο Ηράκλειο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Πηγή: https://www.accuweather.com/