Ο καιρός στο Ηράκλειο Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Πηγή: https://www.accuweather.com/