Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Πηγή: https://www.accuweather.com/