Ο καιρός στο Ηράκλειο Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Πηγή: https://www.accuweather.com/