Πώς θα παίρνετε τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους – Όλη η διαδικασία

Από τα φαρμακεία της γειτονιάς του θα μπορεί να λαμβάνει ο ασφαλισμένος τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ).

Η νέα υπηρεσία τίθεται σε λειτουργία από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και πλέον ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο που θα προμηθευτεί τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), δηλαδή εάν επιθυμεί να τα λαμβάνει από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα φαρμακεία της γειτονιάς του, που θα συμμετέχουν στη διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ.