Ο καιρός στο Ηράκλειο Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com/