Η εξέλιξη τιμών κατοικιών και καταστημάτων με επίσημα στοιχεία

Γράφει ο Μιχάλης Σταθόπουλος*

Το 2019 (Α τρίμηνο) η αύξηση των τιμών κατοικιών ήταν στο +4που δείχνει τη σταθεροποίηση και ανάκαμψη των τιμών κατοικιών, λόγω σχετικής ζήτησης για αγορά μεταχειρισμένων διαμερισμάτων μικρότερου εμβαδού. Επίσης η επέκταση των βραχυχρόνιων μισθώσεων συνέβαλε στην ενίσχυση της αγοράς κατοικίας σε προνομιακές περιοχές, με σχετική ζήτηση για το σκοπό αυτό. Οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων αυξήθηκαν μεσοσταθμικά, με μικρό ρυθμό 1,6% το 2018 έναντι πτώσης -1% το 2017 *.

Ο κατασκευαστικός τομέας σε περιβάλλον κρίσης έχει περιορισμένες δραστηριότητες, ενώ δε χτίζονται πλέον νέες κατοικίες όπως παλαιότερα . Οι συναλλαγές των ακινήτων χαρακτηρίζονται απο επιφυλάκτικοτητα, λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας, της υπερ-φορολόγησης της ιδιοκτησίας και του στεβλού θεσμικού πλαισίου. Το κόστος κατασκευής παραμένει επίσης υψηλό, ειδικά στις τιμές των υλικών στις κατασκευές, παρά την μείωση του κόστους εργασίας, ενώ η έλλειψη χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα επιτείνει το πρόβλημα του κόστους.

Ανά γεωγραφική περιοχή η εξέλιξη τιμών κατοικιών είναι 5,8% στην Αθήνα, 3,9% στη Θεσσαλονίκη και 1,9% στις άλλες πόλεις (Α’ τρίμηνο 2019)*. Για το 2018 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 2,5% στην Αθήνα, 1% στη Θεσσαλονίκη, 0,7% στις άλλες πόλεις, που δείχνουν ότι οι τιμές σταθεροποιήθηκαν και ανακάμπτουν πλέον το 2019 μετά απο δέκα έτη κρίσης*.

Η προσεκτική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι σημαντική για την ανάκαμψη της αγορά κατοικιών, ειδικά σε ο, τι αφορά την ορθολογική προσφορά ακινήτων προς πώληση (από ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ή πωλητές) τα επόμενα έτη και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Σε ο,τι αφορά τα καταστήματα υψηλών προδιαγραφών η εξέλιξη των τιμών ήταν +4,3% μεσοσταθμικά έναντι της περυσινής περιόδου (+1,7% το 2017). Ειδικότερα στην Αθήνα η αύξηση τιμών καταστημάτων ήταν 7,4% , έναντι 1,6% το 2017, στη Θεσσαλονίκη 0,3%, έναντι 1,1% και στην υπόλοιπη Ελλάδα 0,8%, έναντι 2,1% το 2017**. Οι μεταβολές προκύπτουν απο διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία.

Η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων προϋποθέτει σταθεροποίηση της οικονομίας, διαρθρωτικές αλλαγές―πρωτίστως στον τομέα της μείωσης των φόρων, τελών και ΕΝΦΙΑ― ώστε να αναδειχθούν και να γίνουν πραγματικά ελκυστικές οι επενδυτικές ευκαιρίες της αγοράς αυτής. Επίσης η πραγματική οικονομία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη σταθεροποίηση και ανάκαμψη της κατηγορίας καταστημάτων.

Τέλος, η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων, δυνητικά προσφέρει υψηλές αποδόσεις, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και τα νησιά, σε συνδυασμό με τις τιμές πώλησης που έχουν διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά και με πρόσθετους παράγοντες όπως η δυναμική του τουρισμού, η ανάπτυξη των υποδομών και οι προοπτικές συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας. Τα ακίνητα θα μπορούσαν να αναδειχτούν ως δυναμική επενδυτική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να ενισχύσουν τον κατασκευαστικό τομέα που ‘πάγωσε’ την περίοδο της οικ. κρίσης.

**Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων: β΄ εξάμηνο 2018 , ΤτΕ

* Δείκτες τιμών οικιστικών ακινήτων: α΄ τρίμηνο 2019 , ΤτΕ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Ηλεκτρονικός μηχανικός – ΜΒΑ