Ο καιρός στο Ηράκλειο Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Πηγή:https://www.accuweather.com/