Ο καιρός στο Ηράκλειο Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Πηγή:https://www.accuweather.com/