Ο καιρός στο Ηράκλειο Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com/