Τ.Ο. Aνατολικής Κρήτης (Ηρακλείου – Λασιθίου) – Αποτελέσματα εκλογών Δ.Σ.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ ως ένα κόμμα που καινοτομεί και πρωτοπορεί, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην Ελλάδα κατά την ίδρυση της, συνεχίζει αυτή τη παράδοση και στις εκλογές των τοπικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα.

Η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε  ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Δ.Σ. της νέας διευρυμένης Τ.Ο. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηρακλείου – Λασιθίου) ύστερα από συνένωση των Τ.Ο. Ηρακλείου  και της ΤΟ Λασιθίου της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ που διεξήχθη με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ, στις  2/03/2019 από τις 00:00 και ολοκληρώθηκε στις 04/03/2019  στις  00:00 .

Οι εκλεγέντες με σειρά εκλογής είναι οι εξής :
1) Εμμανουήλ Ψαράκης (Τ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
2) Εμμανουήλ Μουδάτσος (Τ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
3) Νικόλαος Συλλιγάρδος (Τ.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
4) Σταύρος Μπαριτάκης (Τ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
5) Γεωργία Τσικανδυλάκη Χαχλάκη (Τ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Στη συνέχεια στις 13/03/2019, τα εκλεγμένα  μέλη της Τ.Ο. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηρακλείου – Λασιθίου), συνήλθαν  σε συνεδρίαση και  με πλήρη απαρτία συγκροτήθηκαν  σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος: Ψαράκης Εμμανουήλ (Ηράκλειο)
Αντιπρόεδρος: Μπαριτάκης Σταύρος (Ηράκλειο)
Γραμματέας: Συλλιγάρδος Νικόλαος (Λασίθι)
Ταμίας: Μουδάτσος Εμμανουήλ (Ηράκλειο)
Μέλος: Τσικανδυλάκη Χαχλάκη Γεωργία (Ηράκλειο)

Καλή Επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο