Συνεδρίαση  Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδριάζει το  Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης , την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

 

     Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη.

Β. Απάντηση σε ερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Ορφανού Στέλιου με θέμα: «Τεράστιες καταστροφές στην Κρήτη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα».

 

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

  • Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

 

– (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

 

  • Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 68006/21-03-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαίρη).

 

 

 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 1η Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

 

– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).