Ο καιρός στο Ηράκλειο Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com/