Εθελοντικές Δράσεις Γ. Επιτροπάκη στο Ηράκλειο με τον Όμιλο “ΑγκαλιάΖω”

Νέες Εθελοντικές Δράσεις του κ. Επιτροπάκη Γιώργου με τον Ομιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου “ΑγκαλιάΖω”.

Συνάντηση της  Προέδρου του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου “ΑγκαλιάΖω” κ. Χρυσούλα Αντωνογιαννάκη-Αντωνοπούλου με τον Ειδικό Ιατρό Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο κ. Επιτροπάκη Γεώργιο για τον Προγραμματισμό Νεων Εθελοντικών Δράσεων στο Νομό Ηρακλείου Πρόληψης,Ιατρικών Ομιλίων και Ενημέρωσης του Πληθυσμού.
Στόχος  είναι η προώθηση δράσεων αγωγής υγείας και ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του Δέρματος.

Όλες οι ενέργειες επικεντρώνονται σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και άτομα με ελλιπή πρόσβαση σε πληροφόρηση για θέματα υγείας. Με στόχο την καλύτερη διασύνδεση και επικοινωνία, γίνονται συνέχεις προσπάθειες για την ενδυνάμωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ του Αγκαλιά-ΖΩ και των τοπικών φορέων.

Οι δράσεις σκοπό έχουν να ενισχύσουν τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που ήδη αναπτύσσει ο ΟΕΚΚ- ΑγκαλιάΖΩ και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής και τις δυνάμεις του παραρτήματος Αγκαλια_Ζω Ηρακλείου.

Προγραμματίζονται εκδηλώσεις που θα στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού για την φιλοσοφία και το έργο του Ομίλου με στόχο την διεύρυνση του δυναμικού του και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας του Ηράκλειου για τα θέματα που αφορούν τον καρκίνο και την απομυθοποίηση του.