Ανακοίνωση Υποψηφιότητας του Νικόλαου Ποθουλάκηστην Περιφερειακή ενότητα Χανίων-Με τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκηγια να πάει «Η Κρήτη Μπροστά»

Ανακοίνωση Υποψηφιότητας του Νικόλαου Ποθουλάκη
στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων

Νικόλαος Ποθουλάκης : Με τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη
για να πάει «Η Κρήτη Μπροστά»

Συμπορεύομαι με τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη για τέσσερις βασικούς λόγους:
Πρώτον γιατί σαν Μηχανικός θέλω να συμμετάσχω και να προωθήσω τον
σχεδιασμό νέων απαραίτητων μελετών και έργων υποδομής στην Κρήτη, που στην
υπόλοιπη Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και χρόνια. Δεύτερον διότι είναι
σημαντική η καθιέρωση ετήσιων κονδυλίων για την συντήρηση των υφιστάμενων
έργων στην Κρήτη. Στην Ευρώπη είναι κάτι αυτονόητο, υπάρχουν εταιρίες που
ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο. Τρίτον γιατί θέλω να υποστηρίξω τη
πάγια θέση που κυριαρχεί στον Δυτικό κόσμο ότι οι αιρετές θέσεις είναι μόνο για
δυο θητείες. Τέλος θέλω να στηρίξω ένα νέο άνθρωπο με αρκετή φρεσκάδα και
πολιτική εμπειρία που θέλει να παλέψει για την αναγέννηση της Κρήτης με όλες του
τις δυνάμεις. Γνωρίζει λόγω καταγωγής πολύ καλά και τους τέσσερις νόμους, κάτι
που προεξοφλεί ισόρροπη ανάπτυξη.

 

Νικόλαος Γ. Ποθουλάκης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Πραγματογνώμων – Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακινήτων