Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com/