Ο καιρός στο Ηράκλειο Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com