Ο καιρός στο Ηράκλειο Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com/