Ο καιρός στο Ηράκλειο Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com