Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com