Ο καιρός στο Ηράκλειο Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com