Ο καιρός στο Ηράκλειο Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com/