Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com/