Ο καιρός στο Ηράκλειο Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή:https://www.accuweather.com/