Πότε είναι άκυρη η απόλυση εργαζομένου; -Τι προβλέπει ο νόμος

Η καταγγελία μίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αποτελεί δικαίωμα και των δύο μερών, δηλαδή, τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου που δεσμεύονται από αυτή.

Ωστόσο η απόλυση ενός εργαζομένου και η άσκηση του σχετικού δικαιώματος από τον εργοδότη δεν είναι απεριόριστη ούτε ανέλεγκτη αλλά υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου.

Ειδικά σε ότι αφορά τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί.

Διαβάστε στο economistas.gr πότε η καταγγελία μιας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μπορεί να κριθεί ως καταχρηστική, ποια είναι τα όρια, ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων και πως μπορεί μια απόλυση να χαρακτηριστεί ως άκυρη.

Πηγή: iefimerida.gr