Ο καιρός στο Ηράκλειο Κυριακή 06 Ιανουαρίου 2019

Πηγή: https://www.accuweather.com