Ο καιρός στο Ηράκλειο Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Πηγή: https://www.accuweather.com