Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Πηγή: https://www.accuweather.com