Ο καιρός στο Ηράκλειο Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Πηγή: https://www.accuweather.com