Ο καιρός στο Ηράκλειο Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

5

Πηγή: https://www.accuweather.com