Οι γυναίκες στην Ευρώπη αμείβονται 16,2% λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 16,2 % λιγότερο από τους άνδρες, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών θα είναι η 3η Νοεμβρίου. Η μέρα αυτή σηματοδοτεί τη συμβολική στιγμή που οι γυναίκες σταματούν να πληρώνονται σε σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους, παρόλο που απομένει ακόμα 16 % για να ολοκληρωθεί το εργάσιμο έτος.

Ενόψει αυτής της μέρας, ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς και οι Επίτροποι κα Μαριάνε Τίσεν και κα Βιέρα Γιούροβα δήλωσαν:

«Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ίσοι. Αυτή είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Ωστόσο, στην πράξη οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται για δύο μήνες κάθε χρόνο χωρίς να πληρώνονται, σε αντίθεση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε πλέον να αποδεχόμαστε.

Οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν 16,2 % λιγότερο από τους άνδρες. Αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων δεν είναι μόνο καταρχήν άδικο, αλλά είναι άδικο και στην πράξη. Θέτει τις γυναίκες σε επισφαλή θέση, τόσο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους όσο και, ακόμη περισσότερο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων ανέρχεται σε 36,6 %.

Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση λύση ώστε να διορθωθεί αυτή η ανισότητα, υπάρχουν τρόποι να σημειωθούν συγκεκριμένες αλλαγές. Η Επιτροπή έχει υποβάλει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στον χώρο εργασίας και στο σπίτι. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να προωθηθούν αυτές οι προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να σημειωθούν απτά αποτελέσματα, για παράδειγμα ενισχύοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων γονέων και φροντιστών να λαμβάνουν άδεια ώστε να στηρίξουν τις οικογένειές τους.

Νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα υπογραμμίζουν τη σημασία της άμεσης έγκρισης της νομοθεσίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν ήταν σε θέση να λάβει οικογενειακή άδεια κατά το περασμένο έτος και μόνο τέσσερις στους δέκα άνδρες έλαβαν (ή σκοπεύουν να λάβουν) γονική άδεια. Αυτό δεν είναι δίκαιο, ούτε βιώσιμο.»

ΚΕΡΔΟΣ