Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου   2018  και  ώρα  17:55  το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 20 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών: α. για την διακίνηση φακέλων και δεμάτων που έγινε από το ΒΡΥΣΑΝΑΚΗ ΕΜΜ.(CRETACOURIER).
 2. Τροποποίηση της «Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου».
 3. Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την υλοποίηση του έργου «Αντιπλημμυρικές Παρεμβάσεις στην πόλη του Ηρακλείου».
 4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Δίκτυα διαμονής δεξαμενής Δ4 αρδευτικού έργου Δημοτικής Ενότητας Τεμένους».
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το Β΄ παραδοτέο της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για ενεργειακά θέματα».
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και έγκριση σύναψης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σταδίου Ελευθερίας στο τμήμα επί της οδού Πυράνθου».
 7. Χορήγηση 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σταδίου Ελευθερίας στο τμήμα επί της οδού Πυράνθου».
 8. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 49.352/13-6-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου) – (μη έγκριση –αναβολή) – (απόφαση 41/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 9. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 49.352/13-6-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου) – (πεζοδρομήσεις) -(απόφαση 42 /2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 10. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 49.352/13-06-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου) – (απαγορεύσεις –μονοδρομήσεις -τοποθετήσεις) – (απόφαση 43/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 11. Πρακτικό κυκλοφορίας 1/2018 (Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 49.352/13-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου) – (καθορισμός ορίου ταχύτητας) – (απόφαση 44/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 12. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας με βάση το αριθμ. πρωτ. 49.352/13-6-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου (χώρος στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις – τροφοδοσία των επιχειρήσεων και θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ (απόφαση 45/2018 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 13. Παραχώρηση ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Ικάρου, ιδιοκτησίας Δήμου Ηρακλείου, στην εταιρεία ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με σκοπό την ανάπτυξη της Δομής Λειτουργίας του Δημοσκοπίου.
 14. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της «Πιστοποίηση Δημοτικής Παραλίας Καρτερού».
 15. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της «Μίσθωσης χημικών τουαλετών».
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενης υπηρεσίας .
 17. Παράταση χρόνου παράδοσης ψηφιακού δίσκου.
 18. Παραχώρηση στη ΔΗ.ΚΕ.Η. του ΤΟΛ ευρισκόμενη στην αποθήκη τμηματικών χορηγήσεων του στρατού 880.
 19. Διερεύνηση λήψης δανείου για την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό οδοφωτισμό του Δήμου Ηρακλείου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED.
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την  υπηρεσία  με τίτλο “Οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημιουργία αποτεφρωτηρίου”.