ΠΕ Ηρακλείου: Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή σε εξετάσεις για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, λήγει τη Δευτέρα 08-10-2018 στις 12:30 .