Ημερίδα με θέμα: “Διαχείριση καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα”

7 Σεπτεμβρίου 2018 | 5.30 μ.μ. Επιμελητήριο Ηρακλείου (Αίθουσα Καστελλάκη)

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη συνδιοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα µε θέμα τη «Διαχείριση Καταστροφών σε Πολιτιστικά Ιδρύματα» την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη). Στόχος της ημερίδας, να καλυφθεί το κενό στην ενημέρωση των επαγγελματιών των Πολιτιστικών Ιδρυμάτων της Κρήτης γύρω από ζητήματα πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών  ̶  ανθρωπογενούς ή φυσικής προέλευσης  ̶  που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια ανθρώπων, συλλογών και εγκαταστάσεων των Ιδρυμάτων..

Αναλυτικά το Πρόγραμμα της Ημερίδας

17.15-17.30     Προσέλευση

17.30-17.45     Χαιρετισµοί

Γιάννης Λεονταράκης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης

Μιχάλης Ταρουδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Μουσείου Καζαντζάκη

17.45-18.05     Μιχαήλ Σεληνιωτάκης, Επιπυραγός – Διοικητής 1ου Πυροσβεστικού Σταθµού Ηρακλείου Κρήτης

«Πυροσβεστικό Σώµα και διαχείριση καταστροφών»

18.05-18.30     Susan Duhl, Art Conservator, Consultant, Member of the National Heritage Responders (NHR)

«Disaster Response in the USA»

18.30-18.45     Διάλειµµα

18.45-19.10     Χαράλαµπος Φασουλάς, Δρ Γεωλογίας, ΕΔΙΠ-Πανεπιστημίου Κρήτης, Υπεύθυνος Τµήματος Γεωποικιλότητας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

«Φυσικές καταστροφές και πολιτιστική κληρονομιά: το έργο PATCH»

19.10-19.35     Πέτρος Κατσαφάδος, Αναπληρωτής καθηγητής Δυναµικής της Ατµόσφαιρας & του Κλίµατος, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

«Υδροµετεωρολογικοί κίνδυνοι και η επίδρασή τους σε θέσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος»

19.35-20.00     Μαρία Κανακίδου, Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Χημείας – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθύντρια Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χηµικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ)

«Επίδραση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα µνηµεία και τις συλλογές µουσείων»

20.00-20.25     Μαρία Λυρατζή, Χηµικός, Συντηρήτρια Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Μουσειολόγος

«Παράγοντες φθοράς της πολιτιστικής κληρονομιάς και προληπτική συντήρηση»

Θα ακολουθήσεις συζήτηση.

Συντονίζει η Βαρβάρα Τσάκα, Διευθύντρια Μουσείου Καζαντζάκη.

Σε συνέχεια της Ημερίδας, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Σεπτεμβρίου, από τις 9:30 το πρωί,  θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Καζαντζάκη στη Μυρτιά Σεμινάριο με το ίδιο θέμα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση των ενδεχόμενων καταστροφών μέσω της εφαρμογής συντονισμένων στρατηγικών και πρωτόκολλων. Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου θα γίνεται με δηλώσεις συμμετοχής.

Πληροφορίες: 2810 741689, info@kazantzaki.gr, www.kazantzaki.gr