“Πολιτιστικοί στη Χερσόνησο, η πνευματική υγεία του τόπου”

Γράφει ο Αιμίλιος Παττακός