Ο καιρός στο Ηράκλειο την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

www.accuweather.com