Ο καιρός στο Ηράκλειο το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018

www.accuweather.com