Ο καιρός στο Ηράκλειο το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

www.accuweather.com