Εκδήλωση στις 7 Μαΐου, ώρα 12:00, στα Λιοντάρια Ηρακλείου- «Καταργούμε την πλαστική σακούλα, κάνουμε πράξη τον πολιτισμό του καταναλωτή»