Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Αλεξάκης στη συνάντηση της κατευθυντήριας Ομάδας για τον πυλώνα 1 της Γαλάζιας Ανάπτυξης

10

Η 5η Συνάντηση της Θεματικής Κατευθυντήριας Ομάδας για τον Πυλώνα 1 «Γαλάζια Ανάπτυξη» (TSG 1) της EUSAIR πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για το 3o Forum της EUSAIR που θα πραγματοποιηθεί στην Κατάνια (24-25.5.2018), ενημέρωση για τις προσεχείς εργασίες του TSG 1, αλλά και για πηγές χρηματοδότησης Facility Point Work Package (WP) 2 και Facility Point Plus+, καθώς και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της EUSAIR (WP3).

Επιπλέον έγινε συζήτηση και επιλογή προτάσεων (projects) προς υποβολή στo TSG 1 για έγκριση χρηματοδότησης από το Facility Point.