Νεαρή μαθήτρια κλαίει για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα

102