Οι κερδισμένοι και χαμένοι των οικογενειακών επιδομάτων

18

Κερδισμένους και χαμένους έχει το άρθρο του πολυνομοσχεδίου που καθορίζει τα νέα οικογενειακά επιδόματα και αναμένεται να ψηφιστεί την Δευτέρα από τη Βουλή.

Τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών προχωρούν στην αύξηση του επιδόματος για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, αλλά από ‘κεί και πέρα επιβάλλει μειώσεις σε αυτά που εισέπρατταν ως τώρα οικογένειες με τρία παιδιά και άνω με ετήσια οικογενειακά εισοδήματα άνω των 13.500 ευρώ. Μάλιστα αυτές οι μειώσεις των επιδομάτων έρχονται να προστεθούν στα βεβαρημένα από φόρους (άμεσους και έμμεσους) εισοδήματά τους.

Το συγκεκριμένο επίδομα, όπως αναφέρει το ΒΗΜΑ, δεν φορολογείται αλλά όμως προσμετράται σε περίπτωση που κάποιος θα θελήσει να κάνει αίτηση για κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ή να λάβει κοινωνικό μέρισμα, εφόσον φυσικά επαναληφθεί και στα τέλη του 2018.

Το νέο οικογενειακό επίδομα που θα ισχύσει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2018 θα καταβληθεί λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

  • Για την πρώτη κατηγορία: 70 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, συν 70 ευρώ για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, συν 140 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
  • Για τη δεύτερη κατηγορία: 42 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, συν 42 ευρώ για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, συν 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.
  • Για την τρίτη κατηγορία: 28 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, συν 28 ευρώ για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, συν 56 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Οσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, οι τρεις κατηγορίες ορίζονται σε 6.000 ευρώ, 10.000 ευρώ και 15.000 ευρώ. Τα αρχικά αυτά ποσά προσαυξάνονται κατά 50% για τη σύζυγο και κατά 25% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

http://news.in.gr