Δίχως λόγια.Τώρα ποιος ο θύτης ,ποιος το θύμα!

56