Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2018 που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή

28

Νόμος του κράτους θα είναι από απόψε το βράδυ ο 8ος στη σειρά Μνημονιακός προϋπολογισμός. Και αυτός όπως και οι προηγούμενοι επτά κινείται σε ρυθμούς λιτότητας με περικοπές σε δαπάνες και αύξηση εσόδων. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός ο οποίος το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία, έχει μια καθοριστική διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους, οι οποίοι καταρτίστηκαν και εκτελέστηκαν στο πλαίσιο των Μνημονιακών δεσμεύσεων. 

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2018 θα οδηγήσει τη Ελληνική Οικονομία εκτός των Μνημονιακών προγραμμάτων και θα επιτρέψει στη χώρα να απαγκιστρωθεί από τα προγράμματα δημοσιονομικής λιτότητας τα οποία οδήγησαν σε βαθιά ύφεση την Οικονομία. Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος εξόδου από το Μνημόνιο, η Οικονομία θα πρέπει να επιτύχει μια σειρά από δύσκολους στόχους οι οποίοι προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2018.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για ακόμα μια χρονιά παραμένει η ανάπτυξη. Έστω και χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις το 2017 ο ρυθμός ανάπτυξης τελικά θα κλείσει στο 1,6% του ΑΕΠ. Ωστόσο, αρκετά υψηλή είναι η πρόβλεψη για το 2018, καθώς ο προϋπολογισμός αναφέρει ρυθμό ανάπτυξης 2,5% του ΑΕΠ.  Αντιστοίχως το πλεόνασμα του 2017 θα κλείσει στο 2,44% -παρά την διανομή μερίσματος ύψους 1,4 δισ. ευρώ ή 0,78% του ΑΕΠ την επιστροφή των κρατήσεων στους συνταξιούχους και την εξόφληση των ΥΚΩ στη ΔΕΗ -και για του χρόνου προβλέπεται να ανέλθει στο 3,82%.

Βέβαια, οι υψηλοί στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος επιβάλουν για ακόμα μια χρονιά ο προϋπολογισμός να προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων. Συγκεκριμένα για το 2018 τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 951 εκατ. ευρώ (478 εκατ. ευρώ παραπάνω από άμεσους φόρους και 473 εκατ. ευρώ από έμμεσους).

Αυτό σημαίνει ότι και την καινούργια χρονιά θα εφαρμοστούν νέα μέτρα, έστω και αν αυτά έχουν ψηφιστεί εδώ και καιρό από τη Βουλή. Το συνολικό ύψος των νέων μέτρων αγγίζει το 1,8δις ευρώ, εκ των οποίων τα 813 εκατ ευρώ εφαρμόζονται για πρώτη φορά.

Τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι:

  • Μείωση κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης: 58 εκατ.
  • Μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή συντάξεων: 328 εκατ.
  • Αλλαγή τρόπου υπολογισμού εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, όπου στα έσοδα θα συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές: 59 εκατ. (124 εκατ. το 2019).
  • Κατάργηση απαλλαγής 50% για οινοπνευματώδη στα Δωδεκάνησα: 13 εκατ.
  • Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία-ενοικιαζόμενα: 74 εκατ.
  • Φόρος Airbnb: 48 εκατ.
  • Κατάργηση απαλλαγής ιατρικών δαπανών: 121 εκατ.
  • Κατάργηση έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου: 68 εκατ. Πρόκειται για μέτρο που οδηγεί στη μείωση των καταβαλλόμενων μισθών και συντάξεων.
  • Κατάργηση αφορολόγητου 25% σε βουλευτές-δικαστικούς: 44 εκατ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η επαλήθευση των εκτιμήσεων του προϋπολογισμού για το 2018  εξαρτάται   από   την πραγματοποίηση  μια σειράς ορόσημων που ενσωματώνονται στις υποθέσεις του βασικού μακροοικονομικού σεναρίου: Της ομαλής προόδου του προγράμματος στήριξης μέσω του ΕΜΣ, έως την ολοκλήρωσή του τον Αύγουστο του 2018, της ομαλής και ασφαλούς επιστροφής στις διεθνείς χρηματαγορές, με τη δημιουργία ενός ικανού ταμειακού αποθέματος ασφαλείας έναντι μελλοντικών κλονισμών στις διεθνείς αγορές, της εφαρμογής των μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους   (συμπεριλαμβανομένης   της   πλήρους   εξειδίκευσης   του   μηχανισμού   προσαρμογής   των μέτρων ελάφρυνσης στην πραγματική εξέλιξη του ΑΕΠ),  της επικράτησης ομαλών συνθηκών στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, έναντι των διεθνών αναταράξεων που επενέργησαν από το 2015 (προσφυγική κρίση, εσωστρέφεια σε επίπεδο κρατών-μελών της ΕΕ, κ.α), όπως αναφέρει ο προϋπολογισμός.