Οι Ελληνες κόβουν και τις διακοπές -Περιορίζουν ταξίδια και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία

25

Περιόρισαν δραστικά τα ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας αλλά και τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία οι Ελληνες το 2016 κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ το 2016  3,3 εκατ. Ελληνες πραγματοποιήσαν συνολικά 5,6 εκατ. ταξίδια, αριθμοί που αντιπροσωπεύουν μείωση  4,4% και 4%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα στοιχεία του έτους 2015.

Μείωση κατά 1,9% σημειώθηκε και στις διανυκτερεύσεις, που ανήλθαν σε  56,3 εκατομμύρια . Αντίθετα οι  δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,8% και έφτασαν σε 1.812,9 εκατομμύρια ευρώ.

Από τα παραπάνω ταξίδια το 93,4% αφορούσε σε ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 6,6% σε αυτά που πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους του έτους 2016 με τα αντίστοιχα του έτους 2015, παρατηρείται μείωση 4,8% στον αριθμό των ταξιδιών, 3,9% στα άτομα που ταξίδεψαν, 3,5% στις διανυκτερεύσεις και αύξηση 4,7% στις αντίστοιχες δαπάνες.

Η σημαντικότερη μείωση του αριθμού των προσωπικών ταξιδιών, καθώς και των διανυκτερεύσεων, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες από 45 έως 64 ετών, κατά 5,0% και 10,0% αντίστοιχα, ενώ η σημαντικότερη μείωση του αριθμού των ατόμων που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στις ηλικίες 15 έως 24 κατά 12,2%.

Σύμφωνα  με την ΕΛΣΤΑΤ, μείωση σε απόλυτες τιμές, παρουσίασαν τα ταξίδια για προσωπικούς λόγους με διάρκεια από 4 έως 7 διανυκτερεύσεις και από 1 έως 3 διανυκτερεύσεις κατά 11,0% και 9,3% αντίστοιχα και οι διανυκτερεύσεις κατά 10,2% (4 έως 7 διανυκτερεύσεις) και 6,1% (1 έως 3 διανυκτερεύσεις).

Τα ταξίδια διάρκειας 8 έως 14 διανυκτερεύσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 12,0% και οι αντίστοιχες διανυκτερεύσεις κατά 10,5%.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν οδικώς και θαλασσίως. Από την σύγκριση των στοιχείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2015, παρατηρείται μείωση κατά 5,9% στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν οδικώς και αύξηση 0,3% στα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν θαλασσίως.

Από τα στοιχεία της έρευνας, παρατηρείται ότι στα περισσότερα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν, κατά το 2016, για προσωπικούς λόγους, χρησιμοποιήθηκαν για διαμονή μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, δηλαδή 65,8% επί του συνόλου των ταξιδιών και 80,0% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Από τη σύγκριση των ταξιδιών και των διανυκτερεύσεων με διαμονή σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα κατά το έτος 2016 σε σχέση με το έτος 2015, παρατηρείται μείωση κατά 2,2% στα ταξίδια και 1,5% στις διανυκτερεύσεις.

Ομοίως, μείωση παρατηρείται στα ταξίδια και στις άλλες κατηγορίες καταλυμάτων, κατά 11,1% στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα και 8,7% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στις ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν μείωση 9,9% στα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα και 15,4% στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και στις ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Aπό τους ερωτηθέντες για τους λόγους μη πραγματοποίησης ταξιδιών, το 74,6% δήλωσε ότι πρόκειται για οικονομικούς λόγους, το 17,5% για λόγους υγείας, το 10,1% για έλλειψη ελεύθερου χρόνου ή οικογενειακών υποχρεώσεων και ένα ένα ποσοστό 10,9% δήλωσε ότι προτιμά να παραμείνει στο σπίτι.