Χρήση μικρών λεωφορείων για τις ανάγκες των Ηρακλειωτών εξετάζει ο Δήμος Ηρακλείου

Η πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να προχωρήσει στην επικαιροποίηση και στην πιλοτική εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της παλιάς πόλης αναπτύχθηκε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, στο πλαίσιο της συνάντησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Γιάννη Αναστασάκη με τον πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ κ. Καλλέργο Βουλγαράκη και υπηρεσιακά στελέχη. Συζητήθηκε ο κρίσιμος ρόλος  του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου προκειμένου να κυκλοφορήσουν  μικρά λεωφορεία (minibus) τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης στην εντός τειχών περιοχή. Έτσι θα ανακουφιστεί η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και θα ελαττωθεί ο αριθμός των λεωφορειακών διαδρομών που διασχίζουν την πόλη, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση και βιωσιμότητα της αστικής κυκλοφορίας. Οι αλλαγές αυτές σχεδιάζονται με το δεδομένο των παρεμβάσεων που επίκεινται στις κεντρικές οδούς της πόλης .